Copyright 2020 - Köszöntjük honlapunkon.

Ajánló

Neveljünk együtt!

Miért mesélj

minden nap

gyermekednek? 

Mini kiállítás

Zsirai-Kiss Janka
rajzai
______________

A hónap verse, dala

Hogy a csibe, hogy

A hónap fotója

Megérkeztünk!

A nevelőtestület szakmai képzettsége átlagon felülinek mondható, minden óvodapedagógus plusz kompetenciákkal rendelkezik (fejlesztőpedagógia, közoktatás-vezető, zenetanár, rajztanár, kisgyermekkori zenepedagógus, népi kismesterségek tudója, többen több hangszeren játszanak)

 

 

Ezeken kívül mindenki változatos szakmódszertani ismeretekkel bír.

 Közösségünk valamennyi tagjára az együttgondolkodás és a gyermekekért tenni akarás jellemző.

A nevelőtestület legnagyobb erénye a hasonló értékrend és hitvallás, ahogy a gyermekekről gondolkodik.

Minden kolléga egy szín az óvoda palettáján, ez eredményezi, hogy sokszínűek és változatosak vagyunk, jól kiegészítjük egymást és képesek vagyunk a megújulásra.

A színvonalas nevelőmunka nem nélkülözheti a dajkák közvetlen segítségét. A dajkák dajkavizsgával és/vagy érettségivel rendelkeznek. Munkájuk során az óvodapedagógusok nevelési elképzeléseit, módszereit megismerve, saját területükön feladataikkal összehangolva alkalmazzák azt a gyermekek fejlesztése érdekében.

Óvodásaink egészséges fejlődése érdekében a mi intézményünkben az alábbi feltételek adottak:

  • örömteli gyermekkor biztosítása optimális idejű beiskolázással;
  • toleráns, empatikus nevelői attitűd;
  • ép és sajátos nevelési igényű gyermekek együttneveléséhez kapcsolódó értékek elfogadása;
  • befogadó szemlélet – egyenlő hozzáférés biztosítása;
  • sérült képességek kompenzációja, korrekciója – egyénre szabott speciális készségfejlesztés;
  • gyermekeink személyiségjegyeinek legoptimálisabb fejlesztése egyéni sajátosságaik és fejlődési ütemük figyelembevétele mellett;
  • értékközvetítés a családok és gyermekek felé.

 

„Az erős és gyenge szálak együttese biztosítja az egész működését.”    /Csermely Péter/

 

Óvoda – család kapcsolata

Az óvoda legfontosabb partnere a szülő és ez által a család. Szeretnénk fenntartani és továbbgondolni ezt a bizalomra épülő, partneri viszonyt – hiszen kölcsönösen kiegészítjük és támogatjuk egymást. Az együttnevelés folyamatában kezdeményező felek vagyunk, és azt tudatosan irányítjuk.