Copyright 2020 - Köszöntjük honlapunkon.

Ajánló

Neveljünk együtt!

Miért mesélj

minden nap

gyermekednek? 

Mini kiállítás

Zsirai-Kiss Janka
rajzai
______________

A hónap verse, dala

Hogy a csibe, hogy

A hónap fotója

Megérkeztünk!

A Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda Szombathely város Kámon körzetében, jó levegőjű, zöldövezeti környezetben, a fő közlekedési út mellett, de mégis védett helyen, egy kis zsákutcában helyezkedik el.

 

 

A magánvillából átalakított intézmény 1948-tól gyermekintézményként működik. Belső átalakításoknak köszönhetően a feltételek biztosítottak a korszerű nevelőmunkához. A 4540 m2 területen lévő óvodaépületet 2097 m2 kert és játszóudvar veszi körül.


A kert adottságai révén a gyerekek folyamatosan figyelemmel kísérhetik a természet változásait, a növények fejlődését. Közvetlen tapasztalás útján szerezhetnek ismereteket az évszakokról, a természeti jelenségekről, követhetik a gyümölcsök érését, az általuk ültetett és gondozott zöldségek fejlődését.

 


Óvodásaink tágas, változatos domborzatú udvarunkon, valamint nagy kertünkben elégíthetik ki mozgásigényüket az év minden szakában és szabadon játszhatnak a különböző játékeszközökkel. Nevelési gyakorlatunk alapja a környezethez, a tájhoz, az itt élő emberekhez kötődő érzelmi viszony.

 

 

Udvari játékaink java része fából készült, ami fokozott állagmegóvást igényel. A mozgás örömére, egészséges életmódra és környezettudatos gondolkodásra nevelő tevékenységünket egy nagyon kedvező adottságú természeti környezetre építhetjük. A természettel harmóniában élő gyermekek nevelése a tevékenységeken keresztül valósul meg.
- őshonos fák ültetése, gondozása
- csoport- kertek ápolása
- madarak etetése, megfigyelése
- szelektív hulladékgyűjtés

 

 

Az óvoda folyamatos megújulása és korszerűsödése eredményeként ma 4 csoportban fogadhatja az óvodáskorú gyermekeket.
Óvodásaink jellemzően kámoni régióból érkeznek családi házas környezetből. Ezen gyermekek jó része többgenerációs családmodellel rendelkező miliőből jön, ezért elmondhatjuk, hogy kiegyensúlyozottabb, ingergazdagabb és természet közelibb környezet veszi körül őket otthon is.
Az óvodahasználók másik fele a körzeten kívüli igényeket valamint az integrált ellátást elégíti ki.

 A csoportok szervezésénél törekszünk az azonos életkorú összetétel biztosítására, de egy-egy részben osztott csoport kialakítására is sor kerül. Óvodánk a Sajátos Nevelési Igényű (SNI) elsősorban a megkésett beszédfejlődésű gyermekek korai fejlesztésére is felkészült.
A csoportok létszáma: 25-30 fő.
Feladataink megvalósításához igyekszünk ideális személyi és tárgyi feltételeket teremteni. A gyermekekkel speciális képzettségekkel is rendelkező, felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok, szakképzett dajkák foglalkoznak, akik életkori sajátosságok figyelembevételével látják el a nevelési, gondozási feladatokat. Nevelőtestületünk munkáját szükség esetén logopédus, fejlesztőpedagógus és gyógypedagógus egészíti ki.
Az óvoda működését óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, integrációt végző városi gyógypedagógus és 1 fő karbantartó segíti.

 


Pedagógiánk értékmegőrző, értékközvetítő, gyermek- és nevelésközpontú. A nevelési év legjelentősebb eseményeit a hagyományos ünnepek köré csoportosítjuk.

 

 

 Ezekbe a szülők, családok is aktívan bekapcsolódnak így a szülői közösséggel való kapcsolatunk erősítését szolgálják Az együttműködés során igényeljük véleményeiket, érdeklődésüket az óvoda életét érintő kérdésekben, szervezési feladatokban.

 


Évente több sétát, kirándulást, szervezünk, melyek még tartalmasabbá, színesebbé teszik óvodánk életét. 

 

 

 A kámoni Arborétum, a Gyöngyös és Perint patak közelsége segíti vizes élőhelyek felderítését.

 


Nagycsoportosaink részére /szülői igények felmérése után / az őszi időszakban megszervezzük az úszást, mely az egészséges életvitel, mozgás és a testi nevelés szerves kiegészítője.

 


Óvodánkban lehetőség van az angol nyelvvel való játékos ismerkedésre kis létszámú csoportokban.

 


A kiscsoportos zeneovis foglalkozásokon a szülők együtt tanulhatják meg gyermekükkel a népi dalokat, mondókákat.

 


Bábszínházi/színházi gyermekelőadások és zenés műsorok fogadása ill. látogatása is rendszeresen szerepelnek a csoportok terveiben. Célunk, hogy óvodásaink szeretetteljes, harmonikus, élmény gazdag környezetben töltsék mindennapjaikat.

 


Fontosnak tartjuk a nevelés valamennyi területét, hiszen ezek együtthatása biztosítja a személyiség teljes, harmonikus fejlődését.
Nevelőmunkánk, a gyermekek egyéni fejlődési ütemét figyelembevevő fejlesztéseink, a sokszínű tevékenységi formák és élmények biztosításával vonzóvá tesszük az óvodát, mind a kerületi lakosok, mind a közelben dolgozó szülők gyermekei számára.

Az óvoda munkáját az alábbi munkatársak segítik:

 

Munkatárs neve Munkaköre
Balogh Mária Kornélia óvodapedagógus
Barcza Sára óvodapedagógus
Bödeiné Merklin Anita óvodapedagógus
Frigy Lilla óvodapedagógus
Horváth Rita Anna dajka
Horváth-Takács Ágnes óvodapedagógus, óvodavezető helyettes
Iker Gabriella óvodavezető
Kovács Nikoletta dajka
Papp Ilona óvódapedagógus
Pethőné Puly Rita dajka
Poór Gyuláné óvodapedagógus
Saly Éva pedagógiai asszisztens
Szmrekovszky Krisztina dajka
Szoldáth-Kondor Kata Mária integrációt végző városi gyógypedagógus
Tömőné Nardai Anita óvodatitkár
Törökné Horváth Gabriella óvodapedagógus
Varga Zoltán fűtő/kézbesítő/udvari munkás